خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

خدمات خبررسانی از طریق پیام

هدف از ارائه خدمات، این است که از طریق تیليفون های همراه(مبایل)، به شکل دوامدار مردم به اخبار دسترسی داشته باشند و آرزوهای شان برآورده شود. پژواک می خواهد با نشر اخبار، مهارت های مسلکی و تجارب خود را از طریق شبکه های تیليفون شریک سازد و از این راهکار، بتواند برای اشتراک کنندگان، خدمات ارائه کند.

جهت اشتراک
اشتراک در اخبار انگليسى: Send 83 to 824
اشتراک در اخبار درى: Send 84 to 824
اشتراک در اخبار پشتو: Send 85 to 824

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

خدمات اعلامیه های مطبوعاتی

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

اپليکيشن تيليفون همراه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

جهان به طور گسترده متوجه افغانستان است. موقعيت ستراتيژيک کشور، زيبايی طبيعی، ذخاير طبيعى تازه کشف شده، حضور نظامی جامعه جهانى و سازمانهاى خيريه به اين معنی است که افغانستان به طور متداوم در محراق خبرها قرار دارد. زمانى که مردم خواهان آگاهى از رويدادهاى افغانستان باشند، آنها براى دستيابى به گزارشهاى معتبر، مسلکى و مطمئن به آژانس خبرى پژواک مراجعه مينمايند.

اعلانات خودرا در Pajhwok.com نشر نموده، تا از اين طريق نهاد شما مورد توجه مخاطبين اعم از ديپلوماتها، مسؤولين دولتى، کارمندان سازمانهاى غير دولتى، تجار و کارشناسان قرار گيرد.
صفحۀ انترنتى پژواک ماهانه حدود صد هزار خواننده دارد و در نشر  رويدادهاى ويژه، از ازدحام بى نظير برخوردار ميباشد. بيشترين خواننده گان اين صفحه از افغانستان و به دنبال آن به ترتيب از ايالات متحده امريکا، بريتانيا و جرمنى ميباشند. مخاطبين بين المللى پژواک با گذشت هر ماه افزايش ميابند.

صفحۀ انترنتى پژواک، حاوى محلات و اندازه هاى مشخص براى اعلانات شما ميباشد. براى جزئيات بيشتر اين فورم را داونلود نمائيد.
براى آگاهى در مورد قيم اعلانات فعلى اين نرخنامه را دانلود نمائيد. براى قراردادهاى طويل المدت پنج الى پانزده فيصد تخفيف در نظر گرفته شده است.

براى معلومات بيشتر تماس گيريد:
ايميل : sales@pajhwok.com
شماره تماس :  0202210382 (0) 93 +