خدمات پژواک

بخش عکاسى پژواک

خدمات خبررسانی از طریق پیام

هدف از ارائه خدمات، این است که از طریق تیليفون های همراه(مبایل)، به شکل دوامدار مردم به اخبار دسترسی داشته باشند و آرزوهای شان برآورده شود. پژواک می خواهد با نشر اخبار، مهارت های مسلکی و تجارب خود را از طریق شبکه های تیليفون شریک سازد و از این راهکار، بتواند برای اشتراک کنندگان، خدمات ارائه کند.

جهت اشتراک
اشتراک در اخبار انگليسى: Send 83 to 824
اشتراک در اخبار درى: Send 84 to 824
اشتراک در اخبار پشتو: Send 85 to 824

پوشش خبری انتخابات

صفحه ویژۀ معادن

خدمات اعلامیه های مطبوعاتی

خدمات پيام هاى تجارتى پژواک

اپليکيشن تيليفون همراه

Daily Newsletter

Language
Sending Time (GMT / Kabul time)

علاقمندى زنان به جراحى زيبايى بيشترشده است

علاقمندى زنان به جراحى زيبايى بيشترشده است

Mar 10, 2018 - 15:02

کابل (پژواک،١٩حوت ٩٦): متخصصان صحى مى گويند که علاقمندى به جراحى زيبايى در ميان زنان و دختران جوان افزايش يافته؛ اما روانشناسان، انجام اين جراحى راناشى از مشکلات روانى افراد مى دانند.

دکتور امين الله همکار رييس انجمن جراحان زيبايی در افغانستان، در گفتگو با خبرنگار آژانس خبرى پژواک گفت  که  عمل جراحی زيبايی در افغانستان، از  سال ١٣٨٢ بدينسو آغاز گرديده است و درحال حاضر، دو شفاخانه معياری با جواز قانونی دراين راستا فعاليت دارد؛ اما تعدادی از شفاخانه های خصوصی هم به گونۀ غير معياری اين عمليات را انجام می دهند.

موصوف افزودکه  درکنار کابل، در هرات نيز شفاخانه هايی برای اجرای عمل جراحی زيبایی وجود دارد، تعداد دقيق عمليات زيبايی که تا کنون در افغانستان اجرا شده معلوم نيست و به احتمال قوى، صدها مورد عمل جراحى زيبايى تاکنون موفقانه صورت گرفته است.

اما درعين حال، وى گفت که متاسفانه در افغانستان، دراين ساحه نابسامانی هاى زيادى وجود دارد.

همکار در ادامه ياد آورشد که شمارى از داکتر صاحبان متخصص رشته جلدی که مربوط داخله مى شود، عمليات زيبايی را انجام مى دهند وهمچنان داکتران جراحی عمومی، اين عملياتها را اجرا می کنند که مطلق نادرست است.

دوکتورمحمد داود نظری ترينر متخصص جراحی عمومی، پلاستيک و ريکانسترکتيو در شفاخانه جمهوريت و رييس شفاخانه اوستا، درصحبتى با پژواک تاييد کرد که جراحی پلاستيک به منظور زيبايی در اين اواخر در افغانستان طرفداران زياد پيدا کرده است.

موصوف با بيان اينکه بيشتر مراجعان  جراحى زيبايی را، زنانى تشکيل می دهند که بين ١٨تا ٣٠  سال عمر دارند گفت: (افرادى که برای اين جراحی اقدام می کنند، بيشتر مشکل جدی قابل توجه ندارند؛ اما از لحاظ روانی آن را جدی می گيرند که حتا ادامۀ زندگی براى شان دشوار می شود.)

وی تصريح کرد که اين افراد، بنابر سليقه شخصی "پست کارت" های مدل های مدنظر شان را می آورند و می خواهند که صورت شان هم مانند آنها شود و  مراجعينى هم  داشته است که در يک سال، سه بار سه قسمت مختلف صورتش را جراحی کرده؛ زيرا آنها پس از جراحی در مورد صورت شان کنجکاو می شوند.

اين داکتر جراح با بيان اينکه ماهانه او چهار تا پنج عمليات جرايى زيبايى را انجام مى دهد، افزود که بيشتر مراجعه کنندگان، بينی و چشم خود را جراحی می کنند و در بسا موارد شکل فک ها و لبان خود را نيز تغيير می دهند.

شبنم يکتن از زنان جوان  که  ناحيۀ اطراف چشمانش را جراحی کرده است گفت: "قبل از جراحی، روزانه چند بار جلو آينه می ايستادم و تمام توجه ام به ناحيه پشت چشمانم بود که پنديدگی داشت؛ اما پس از جراحی ناحيه پشت چشمانم، احساس رضايت می کنم و ٥٠ درصد چهره ام تغييرکرده است."

رنا ١٨ ساله باشندۀ شهر کابل  که چندى قبل، بينی خود راکه شکل پهن داشت، جراحی کرده است به پژواک گفت: "هميشه فکر می کردم مردم مستقيم بينی ام را می بييند."

او گفت که پس از جراحی مشکلش برطرف شده است؛ اما هنوز هم بينی با چشمانش تناسب ندارد و در صورت امکان، چشم های خود را نيز جراحی خواهد کرد.

اما شرف الدين عظيمی يکتن از روانشناسان به پژواک گفت: ( افراد به سه دليل بدون موجب به جراحی زيبايی رو می آورند؛ آنها احساس بدشکلی دارند، يا خود شيفته هستند و يا اخلاق انحرافی دارند.)

وى با اشاره به عمل جراحی ناشی از حس بدشکلی، اين حس رايک نوع بيماری مزمن روانی خوانده گفت که فرد در مورد نقص خودش فکر می‌کند؛ چنين نقصی يا جزئی است و يا حتی خيالی؛ اما از نظر فرد، آنقدر شرم‌آور به نظر می‌رسد که نمی‌خواهد جلو کسی ديده شود.

عظيمی افزود بيشتر افرادى که اعتماد به نفس ندارند و در اجتماع يا محيط خانواده مورد تمسخر واقع شده اند، به اين اختلال مواجه می شوند و اين افراد، از اشتراک در عکس های دسته جمعی و مظاهر عام خودداری می کنند و اغلب ترجيح می دهند که در منزل تنها باشند؛ تا از ديد همگان دور بمانند.

وی درادامه افزود که افراد خود شيفته نيز دست به چنين عمليات می زنند و خود شيفتگی بيش از حد، منجر به اختلال روانی می شود و زنان برای اينکه مورد تحسين واقع شوند، به اين عمل متوسل می گردند.

اين روان شناس همچنان ياد آورشد: "بعضاً انحرافات اخلاقی و الگوبرداری از مودل ها نيز می تواند منجر به عمليات جراحی زيبايی شود."

از سويى هم شمس الرحمن فروتن، يک تن از علمای دين به پژواک گفت که جراحی زيبايی درمان بيماری نيست، بلکه تغيير در خلقت است؛ اما در صورتيکه شخصی نعمت قبلی زيبايی را از دست داده باشد، برای دستيابی دوبارۀ زيبايی مشکلی نيست.

به گفتۀ فروتن؛ اجرای عمل جراحی بدون الزام، نظر به آيه ١١٩ سوره نسا "خداوند متعال تغيير در خلقت را از اوامر شيطان گفته است" حرام می باشد؛ اما اگر شخصی بنا بر نقيصه ای که دارد، مورد آزار و اذيت قرار گيرد، اجرای جراحی زيبايی اشکالی ندارد.